dimarts, 7 de març de 2017

8 de març: Campanya per denunciar les situacions de desigualtat

Aquest 8 de març el Casal Popular el Rostoll ha realitzat una campanya de visualització de quatre de les situacions de desigualtat laboral en la que segueixen estan les dones al nostre país.

La difusió d’aquesta campanya s'ha dut a terme durant aquesta i la passada setmana a través de les través de les xarxes socials, i distribuint els següents cartells a diferents punts visibles de la ciutat.

En un primer cartell titulat “Retorn a la llar”, denunciem un problema, que s'ha vist agreujat amb la crisi i les retallades, on la dona es veu forçada a tornar a les tasques de la llar. Això es veu amb la gran diferència pel que fa al nombre de dones que es demanen una excedència per a cuidar persones depenents comparant-lo amb el nombre d’homes que ho fan, que es pràcticament residual. Cal destacar que, també més d’un milió de dones viuen en situació d'inactivitat a ulls del capital, quan dediquen temps complet al treball domèstic, de cures i reproductiu, no remunerat.

El segon cartell fa referència a la campanya “On són les dones?”, que tracta sobre la baixa presència de dones als mitjans de comunicació, aprofundint també sobre el baix nombre de dones que ocupen càrrecs de direcció (només un 10%) en les empreses. 

En el tercer cartell es pretén denunciar la diferència salarial entre homes i dones. De mitjana, les dones cobren al voltant d'un 26% menys que els homes. Aquest diferència pot pujar fins al voltant del 42% en les rendes més altres

El darrer cartell es titula “Dona objecte” i tracta sobre l’ús del concepte de dona o de la seva imatge per a finalitats que no la dignifiquen com a ésser humà, qualificant-la en funció de la seva bellesa o de la seva correspondència amb el desig sexual masculí.
Cap comentari: